Ɲarĝa bildo
Retejo Superkovrita

Propono por listo de punktoj de CFHE [AA_OrgIntl_ONU-CDPH]

Responda artikolo - Responda Laborgrupo

Ĉi tiu teksto estas proponita por analizo kadre de Raporto de la Aƭtista Alianco al la Komitato CDPH pri la Franca Ɯtato.
Se vi Ɲatus doni komentojn utilajn por ĉi tiu raporto, alklaku la verdan diskon (aƭ iru al la fino de la paĝo) por instrukcioj pri kiel procedi.


Propono por listo de punktoj de CFHE (Francio) pri la ekzameno de Francio fare de la Komitato de CRPD (UN) (07 / 2020)

fonto: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fFRA%2f37155&Lang=fr

Konvencio pri Rajtoj de Handikapuloj - Kontribuo de la Franca Konsilio de Handikapuloj por EĆ­ropaj Demandoj (CFHE) al la Komitato pri Rajtoj de Handikapuloj

Propono por listo de punktoj pri la komenca raporto de Francio

A. Celo, difinoj, ĝeneralaj principoj kaj ĝeneralaj devoj

(Arto. 1 ĝis 4)

 1. Kiel la Franca Ɯtato intencas modifi la difinon de handikapo en sia leĝaro por ke ĝi konformu al la homa-rajta aliro al handikapo de la Konvencio pri Rajtoj de Handikapuloj?

 1. Kiel la franca Ɲtato intencas integri la koncepton de racia loĝado en sian leĝaron por ĉiuj aspektoj de la vivo?

 1. Kiel la franca Ɲtato planas integri universalan dezajnon en la efektivigon de publikaj politikoj?

B. Specifaj rajtoj

Egaleco kaj nediskriminacio (art. 5)

 1. Kiujn rimedojn la franca Ɲtato prenis por certigi la efikecon de la rajtoj de handikapuloj kaj enkonduki kontraƭdiskriminacian leĝaron en la franca leĝo, kiu konsideras ĉiujn vivajn kampojn?

Virinoj kun handikapoj (arto. 6)

 1. Kian agadplanon starigis la franca Ɲtato kaj kiajn rezultojn ĝi akiris por garantii la efikecon de la rajtoj de handikapaj virinoj kaj knabinoj, precipe en la kampoj de dungado, de sano, la batalo kontraƭ malriĉeco, la preventado de mistraktado kaj perforto kontraƭ virinoj? Kion li faris por akiri seksajn datumojn?

Infanoj kun handikapoj (arto. 7)

 1. Kiel la Franca Ɯtato efektivigas la finajn observojn de la Komitato pri la Rajtoj de la Infano datitajn la 29-an de januaro 2016 pri handikapuloj?

 1. Kiel la Franca Ɯtato efektivigos la konsultadon de handikapaj infanoj pri ĉiuj projektoj, kiuj koncernas ilin, ĉu sur loka aƭ nacia nivelo, sendepende de kie ili loĝas, por fari ĝin sistema?

Konscio (arto. 8)

 1. La Konvencio ankoraƭ estas plejparte nekonata al publikaj, landaj kaj teritoriaj administracioj, handikapuloj kaj la ĝenerala publiko. Kia strategio estis disvolvita de Francio sur la nacia nivelo kaj kiaj rimedoj estis kreitaj por konsciigi la enhavon de la Konvencio; la homrajta aliro al handikapo kaj informi homojn kun handikapoj pri iliaj rajtoj?

Alirebleco (art. 9)

 1. Kiujn rimedojn prenos la franca Ɲtato por reveni al plena alirebleco pri loĝado (leĝo ELAN[Mi] de 2018)? Kiujn leĝdonajn rimedojn la aƭtoritatoj prenis por igi la ekzistantan medion alirebla por ĉiuj en racia periodo, precipe en la areoj de transporto, loĝado, laboro, aliro al publikaj servoj, ktp. ?

Rekono de jura personeco egale (art. 12)

 1. Kiaj rimedoj estis faritaj por trejni juĝistaron, precipe kontrolajn juĝistojn, en la diverseco de situacioj de handikapo kaj dependeco?

 1. Kiujn rimedojn la franca Ɲtato intencas efektivigi por anstataƭigi iun ajn formon de anstataƭigo per subtenaj sistemoj por decidado, protekti handikapulojn kontraƭ misuzo, ekspluatado aƭ neglekto kadre de praktiki sian juran kapablon kaj iom post iom efektivigi realan rajton subteni anstataƭ la simplan kaj simplan kontrolan sistemon?

Aliro al justeco (art. 13)

 1. Kiuj rimedoj estis adoptitaj de la franca Ɲtato por igi la fizikan medion, procedurojn kaj komunikadojn, jurajn premisojn, inkluzive de tribunaloj, policejoj kaj privataj lokoj alireblaj por procesantoj kaj por ĉiuj koncernaj profesiuloj libereco (aresto kaj aresto), kaj doni al ĉiuj handikapuloj informojn pri la justico kaj iliaj rajtoj prezentitaj, en taƭgaj kaj alireblaj formoj ("facile legeblaj kaj kompreneblaj" ktp.)?

Libereco kaj sekureco de la homo (art. 14)

 1. Kiujn konkretajn rimedojn la franca Ɲtato planas starigi por konformigi la kondiĉojn de aresto de handikapuloj al la garantioj antaƭviditaj de la internacia homrajta juro?

Rajto ne esti submetita al torturo aĆ­ al kruela, nehoma aĆ­ degradiga traktado aĆ­ puno (art. 15)

 1. Kiujn rimedojn starigas la franca Ɲtato por malpermesi, malhelpi kaj puni ĉiujn formojn de nehoma, degradanta kaj maletika traktado, inkluzive ƝtopaÄ”o, (denuncita kaj priskribita kiel mistraktado de du kontrolaj komitatoj de Unuiĝintaj Nacioj[Iii]), precipe en psikiatriaj establoj?

Rajto ne esti submetita al ekspluatado, perforto kaj misuzo (art. 16)

 1. Kiajn agojn por detekto, prevento, konscio kaj trejnado la franca Ɲtato planas starigi kontraƭ perforto kaj mistraktado en la diversaj lokoj de vivo, prizorgo, edukado, ktp. kiuj ajn ili estas, kaj ankaƭ ene de familioj?

Protekto de persona integreco (art. 17)

 1. Kiujn rimedojn la franca Ɲtato planas starigi por protekti handikapitajn homojn, kaj precipe handikapitajn virinojn kaj knabinojn, kontraƭ ĉiuj devigitaj medicinaj intervenoj, kiel malvola steriligo aƭ deviga aborto?

Sendependa vivado kaj inkludo en socio (arto. 19)

 1. Kiaj rimedoj enkondukitaj de la franca Ɲtato je ĉiuj niveloj por certigi aliron al subtenaj servoj, kiuj antaƭenigas sendependan vivon por ĉiuj handikapuloj, por ke ili povu vivi en la komunumo, kaj ĉesigi ambaƭ institucia kulturo ol la manko de servoj, kiuj ne permesas al homoj ekzerci liberan elekton de vivo-aƭtonomio (ekz .: nedezirataj foriroj en Belgio kaj tenado de plenkreskuloj en institucioj por infanoj)?

Persona movebleco (art. 20)

 1. Kiel la franca Ɲtato certigas, ke egaleco de traktado por handikapuloj estas garantiita laƭ persona movebleco sendepende de kie ili translokiĝas pli-malpli longtempe? (ekz. porteblo de rajtoj, redukto de avizaj periodoj, Ɲanĝo de habitato ktp.)

Libereco de esprimo kaj opinio kaj aliro al informoj (art. 21)

 1. Malmaterialigo pli vastigas malegalecojn. Kiajn rimedojn la Franca Ɯtato prenos por fari ne nur siajn informojn kaj komunikadojn alireblaj sed ankaƭ ĉiujn informojn destinitajn al la ĝenerala publiko, precipe en la interreto, en signolingvo, facile legeblaj kaj kompreneblaj ( FALC), en sonpriskribo, brajle kaj per iu ajn alia plibonigita kaj alternativa komunikilo?

Respekto al hejmo kaj familio (art. 23)

 1. Kiujn konkretajn rimedojn la Franca Ɲtato intencas fari por certigi, ke la rajto de handikapuloj al geedzeco kaj gepatreco estas respektata, inkluzive subtenajn rimedojn kaj informitajn informojn egale kun aliaj?

Edukado (arto. 24)

 1. Francio hodiaƭ alproksimiĝas al inkluziva edukado preskaƭ ekskluzive el la angulo de kvantaj rezultoj kaj per specifaj spertoj (rezervitaj klasoj, malforteco de homa helpo kaj rimedo al la bonvolo de dungitoj sole). Speciala edukado estas ankoraƭ disvastigita (20% de handikapuloj enskribiĝis en lernejo en 2017) kaj miloj da handikapuloj tute ne havas aliron al edukado. Kiajn rimedojn prenas la franca Ɲtato por finfine fari inkluzivan edukadon la gvida principo de sia eduka sistemo? Kiajn rimedojn ĝi prenas por certigi la efikan instruadon de lernantoj kaj studentoj en la ordinara sistemo tra la tuta teritorio, precipe per disvolvado de sistema trejnado de instruistoj, administraj kaj personaj subtenaj personoj, la adaptado de lokoj, programoj, metodoj kaj recenzoj kaj interveno de subtenaj servoj?

Sano (art. 25)

 1. La ĝenerala difekto de la sistemo de aliro al sanprizorgo en Francio punas eĉ pli da handikapuloj, kiuj trovas sin ĉiam pli ekskluditaj de ĝi. La nombro de ne-rimedo al prizorgo kreskas. Por eviti ne-rimedon al prizorgo kaj certigi egalan traktadon de akcepto ĝis la fino de la prizorga vojo, kiajn rimedojn starigas la franca Ɲtato en la areoj de alirebleco, trejnado de medicina personaro (kuracistoj kaj ĉiuj prizorgantoj), administra personaro kaj prizorgaj sistemoj tra Francio?

Laboro kaj dungado (art. 27)

 1. Kiun tutmondan strategion la franca Ɲtato planas disdoni tra la tuta lando, por garantii handikapitajn homojn serĉantajn dungadon en ordinara medio kvalitan subtenon kaj laborpostenadon, laƭ inkluziva perspektivo? ?

TaĆ­ga vivnivelo kaj socia protekto (arto. 28)

 1. La malforteco de handikapuloj kreskas signife en Francio, malgraƭ la anoncita pliiĝo de la Sendependeco por Handikapitaj Plenkreskuloj (AAH), kiu tenas handikapulojn 20% sub la limo de malriĉeco. En la Agendo 2030 de Unuiĝintaj Nacioj, la batalo kontraƭ malriĉeco estas unu el la celoj de daƭripova disvolviĝo (SDG), kiujn Francujo formale engaĝiĝis. Kiajn rimedojn la Franca Ɯtato prenas por pliigi la nivelon de rimedaj asignoj kaj kompensajn monhelpojn kaj helpojn rezulte de handikapo kaj faciligi aliron al informoj pri disponebla helpo?

Partopreno en politika kaj publika vivo (arto. 29)

 1. Kiuj rimedoj efektivigas la francan Ɲtaton por ebligi al handikapuloj partopreni en politika kaj publika vivo egale kun aliaj, farante alireblajn politikajn kaj balotajn informojn, sisteme disvolvante kaj faciligante la ekzercadon la rajto voĉdoni?

 1. Kiam la franca Ɲtato planas fari leĝdonajn rimedojn por permesi al handikapuloj sub jura protekto elekti?

C. Specialaj devoj (artoj. 31 ĝis 33)

Statistiko kaj kolekto de datumoj (art. 31)

 1. Nuntempe Francio ne havas statistikojn (tre malnovaj enketoj, taksoj) pri la nombro kaj situacio de handikapuloj tra la tuta lando. Kiujn rimedojn akiras la franca Ɲtato por plibonigi la kolekton kaj disvastigon de datumoj, diferencigitaj inter virinoj kaj viroj, por pli bone kompreni ĉi tiun loĝantaron en ĉiuj areoj (ekz. Edukado, dungado, aliro al sano) , loĝado, memstara vivo, sporto)? Kiam la franca Ɲtato havos fidindajn kaj ĝisfundajn statistikojn?

Internacia kunlaboro (art. 32)

 1. Kiujn rimedojn la franca Ɲtato prenas por plifortigi la partoprenon de handikapuloj kaj iliaj reprezentaj organizaÄ”oj en Francio kaj en landoj, kiuj profitas, en la disvolviĝo de internaciaj kunlaboraj programoj?

Nacia apliko kaj kontrolado (arto. 33)

 1. Kiajn rimedojn la franca Ɲtato planas fari:
 • garantii la tutan sendependecon de la komitato pri kontrolado de la nacia Konvencio rilate al la publikaj aĆ­toritatoj;
 • provizi la necesajn rimedojn por ke la sendependa kontrola mekanismo plenumu siajn misiojn;
 • certigi, ke la handikapuloj mem kaj reprezentaj asocioj havas la rimedojn necesajn por ilia plena partopreno kaj kontrolado de la Konvencio?

 1. Hodiaƭ ekzistas reto de handikapaj konsilistoj en ĉiu ministerio. Kiel la franca registaro intencas mobilizi ĝin kaj igi ĝin efika kaj trafa por la apliko de la Konvencio?

[Mi] Leĝo n ° 2018-1021 de 23 novembro 2018 rilate al disvolviĝo de loĝado, disvolviĝo kaj cifereca teknologio.

[Ii] Nuligo de artikolo 5 de la voĉdona kodo per leĝo n ° 2019-222 de la 23a de marto 2019.

[Iii] Komitato pri Homaj Rajtoj kaj Komitato pri la Infanaj Rajtoj, dum la recenzoj de periodaj raportoj prezentitaj de Francio en 2015 kaj 2016.

5 2 voĉoj
Artikolo Taksado

Lasta Ĝisdatigu: 15 / 10 / 2020

01 / 10 / 2020 41 Loko_Admin AA_OrgIntl, AA_OrgIntl_ONU-CDPH, AllianceAutiste.org
Tuta 1 Votoj:
0

Ĉu vi bonvolas diri al ni kiel ni povas plibonigi ĉi tiun dokumenton aƭ kion vi ne Ɲatis? Dankon!

+ = Ĉu kontroli homon aƭ spamboton?

gasto
1 Komento
Plej malnova
plejnove Plej Voĉdonitaj
Interretaj Resalutoj
Vidi ĉiujn komentojn
Eric LUCAS
membro
AĆ­tpunktoj: 466
12 tagoj

Se vi trovas en ĉi tiu teksto elementojn, kiujn vi trovas utilaj por la Raporto de la Aƭtista Alianco por la CDPH-Komitato pri la Franca Ɯtato, bonvolu fari viajn kontribuojn jene: Alklaku "vezikon" verda (se ekzistas) en la teksto por komenti la respondan parton, A OR respondu al jam ekzistanta komento ĉe la fino de la paĝo, provante trovi la diskutfadenon por la sama parto de la teksto, A OR, se neniu '' jam komencis diskuton pri la sama temo, kreu novan komenton en la skatolo... Legu pli "

Ili helpas nin

Alklaku logo por scii kiel
1
0
Kunlaboru facile dividante viajn pensojn en ĉi tiu diskuto, dankon!x